Systemen som omformade Sverige

Från årsboken Daedalus 2001