Teletekniken och det naturliga monopolet

Från årsboken Daedalus 2001