Anden i maskinen. Berättelser på papper och i dator

Från årsboken Daedalus 2002