Användarstyrd systemutveckling

Från årsboken Daedalus 2002