Datorprogram. Räkneverktyg för några blir informationsverktyg för alla

Från årsboken Daedalus 2002