Datortekniken. En ingenjörsmässig och humanistisk bedrift

Från årsboken Daedalus 2002