Persondatorn. Dyr leksak blir allas vardagsvara

Från årsboken Daedalus 2002