Svensk industriell företagarverksamhet i S.t Petersburg kring sekelskiftet 1900 Martin Fritz

Från årsboken Daedalus 2003