Den svarta eran – om bakeliten i svensk telefondesign. Lasse Brunnström

Från årsboken Daedalus 2004