Från speldosa till mp3-spelare. Gert Ekström

Från årsboken Daedalus 2004