Hör på mig. Om en skivstudio i museets samlingar. Peter Du Rietz

Från årsboken Daedalus 2004