Industri blir historia. Göteborgsutställningen 1923 och industriarvets musealisering. Anders Houltz

Från årsboken Daedalus 2004