Kjellins induktionsugn – ett teknikminne i Järnriket. Magdalena Tafvelin Heldner

Från årsboken Daedalus 2004