Från bondgrop till storindustri – teknik- och industrihistoria på Mälaröarna

Från årsboken Daedalus 2005