Mitander, Ramsay och Wittenström – gränser och möten i 1860-talets Indien

Från årsboken Daedalus 2005