Och vi ska kallas Sveriges framtid. Vetenskapens ungdomskultur vid svenska lärovewrk 1930-1970

Från årsboken Daedalus 2005