Sveagruvan och Svalbardtraktaten – samarbete och konflikt i kamp om ingenmansland

Från årsboken Daedalus 2005