Vård och välmående. Kvinnors uppfinningar på Tekniska museet

Från årsboken Daedalus 2005