Satellit-tv – innan vi hade den

Från årsboken Daedalus 2006