Femtio år sedan nu – ett sputnikcollage

Från årsboken Daedalus 2007