Rymdverksamhet i Sverige – snart ett halvsekel

Från årsboken Daedalus 2007