Tekniska museet i rymden – fyrtiofyra år med rymdutställningar

Från årsboken Daedalus 2007