Demokratins triumf eller fiasko. Folkomröstningen om kärnkraft i retroperspektiv

Från årsboken Daedalus 2008