R1ro, som i retro. Från experimentreaktor till experimentscen

Från årsboken Daedalus 2008