Säkerhet i tjugonde seklet – exemplet Ågesta kraftvärmeverk

Från årsboken Daedalus 2008