Innovationer – myter och verklighet

Från årsboken Daedalus 2012