Bebyggelsen vid Ösjöfors

Från årsboken Daedalus 2014