Ösjöfors och guidernas museala uppdrag

Från årsboken Daedalus 2014