Ösjöfors och platsens minne

Från årsboken Daedalus 2014