Cyborgar och bioniska människor. Om gränslandet mellan kropp och teknik

Från årsboken Daedalus 2015