Det återskapade sinnet. Om Knut som hör fast han är döv

Från årsboken Daedalus 2015