Förändrade egenskaper. Om Darwin, tekniken och kroppspolitiken

Från årsboken Daedalus 2015