Maskinmänniskorna. Om robotar i vardag och arbetsliv

Från årsboken Daedalus 2015