Det mogna yrkesfotot

Från årsboken Daedalus 2016-17