Kameran under 175 år

Från årsboken Daedalus 2016-17