Svensk fotoindustri

Från årsboken Daedalus 2016-17