McLuhan och maskinen. Fotokopiatorn, informationssamhället och användarrätten

Från årsboken Daedalus 2006