Andra företag börjar bygga ångmaskiner till fartyg

Från årsboken Daedalus 2009