Daedalus 2009

Articles

 1. Tidigare skildringar av Samuel Owen och hans verk
 2. Första familjen
 3. Värvning till Boulton & Watts ångmaskinsfabrik
 4. Till Matthew Murray
 5. Svensk ekonomi i kris
 6. Europa i krig
 7. Edelcrantz forskningsresa
 8. Edelcrantz köper ångmaskiner
 9. Owens första resa till Sverige
 10. Bergsunds gjuteri
 11. Ångmaskin till Dannemora
 12. Hur gick det för de andra ångmaskinerna
 13. Owen åter i England
 14. Owens andra resa till Sverige
 15. Verkmästare vid Bergsunds gjuteri
 16. Wilckes skrivelse till Jernkontoret
 17. Owen säger upp sig
 18. Owen köper fastigheter
 19. Det internationella läget
 20. Verkstadens första år
 21. Owen som person
 22. Långivare
 23. Nya krigshandlingar, men fred 1814
 24. Owen blir brukspatron
 25. Patenterade tröskverk och mudderverk
 26. Verkstaden byggt ut
 27. Ekonomiska bekymmer
 28. Patentansäkan på ångvagn
 29. Leveranser till Brasilien
 30. Samarbete med järnbruksägare
 31. Lågkonjunkturen drabbar Owen
 32. Teknisk utbildning på 1820-talet
 33. Jernkontoret betalar elevplatser
 34. Konkurrenten i Motala
 35. Ångmaskiner till Höganäs gruvor
 36. Riksdagsdebatt
 37. Ny teknik för järnbearbetning
 38. Åren 1809-1821
 39. Kortvarig nedgång
 40. Flrst uppgång, sedan snabb konkurs
 41. Patentansökan på ångdrift för fartyg
 42. Ett brev till kronprins Karl Johan
 43. Försöksfartyget Waterwitch
 44. Experiment
 45. Amphitrite - Owens första passagerarfartyg
 46. Östersjöångaren Stockholm
 47. Maskinleveranser till ångfartyg 1820-23
 48. Ångaren Uppsala
 49. Brandrisker med ångfartyg vid Riddarholmen
 50. Josefine
 51. Bogserbåten Wulcan
 52. Maskinleveranser till ångare 1826-27
 53. Andra företag börjar bygga ångmaskiner till fartyg
 54. En ny, mindre Josefine
 55. Ångmaskiner till flottans Odin och Gylfe
 56. Ångfartyg med järnskrov
 57. Andra verkstäder bygger järnångare
 58. Kajen vid Riddarholmen
 59. Hamnpenning i Stockholm och höga statliga avgifter
 60. Bro vid Manilla i Stockholm
 61. Förslag till hängbro vid Stocksund
 62. Hängbroprojekt mellan Norrmalm och Gamla stan
 63. Järnbro vid Strömparterren
 64. Horsbrott och skildmässa
 65. Nytt kortvarigt äktenskap
 66. Nykterhetskämpen Peter Wieselgren
 67. Måttlighetssällskap
 68. Metodistmissionären Joseph Stephens
 69. Predikanten George Scott
 70. Nykterhetssällskapet
 71. Småbarnsskolor
 72. Engelsk kyrka i Stockholm
 73. Carl Olof Rosenius och Betlehemskyrkan
 74. Ingen ville ta över verkstad och projekt
 75. Till Åkers styckebruk
 76. Utfattig och sjuk
 77. Samuel Owens efterlevande
 78. Eftermälen och minnen