Teknisk utbildning på 1820-talet

Från årsboken Daedalus 2009