Förslag till hängbro vid Stocksund

Från årsboken Daedalus 2009