Det internationella läget

Från årsboken Daedalus 2009