Patentansökan på ångdrift för fartyg

Från årsboken Daedalus 2009