Ingen ville ta över verkstad och projekt

Från årsboken Daedalus 2009