Brandrisker med ångfartyg vid Riddarholmen

Från årsboken Daedalus 2009