Ångmaskiner till Höganäs gruvor

Från årsboken Daedalus 2009