Verkmästare vid Bergsunds gjuteri

Från årsboken Daedalus 2009