Kajen vid Riddarholmen

Från årsboken Daedalus 2009