Hur gick det för de andra ångmaskinerna

Från årsboken Daedalus 2009