Andra verkstäder bygger järnångare

Från årsboken Daedalus 2009